Personvernerklæring for Juvet Bungy AS

Sist oppdatert 21.02.2022

 

General Data Protection Regulation (GDPR)

GDPR er EUs nye forordning for personvern, som ble vedtatt som norsk lov og trådte i kraft i juli 2018. Det nye regelverket gir virksomheter plikter og enkeltpersoner rettigheter.

De som er registrert i våre systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige opplysninger, ufullstendige opplysninger, eller opplysninger Juvet Bungy AS ikke har adgang til å behandle blir rettet, supplert eller slettet så snart bokføringsloven tillater det (5 år).

 

Hvem registreres?

Det er forskjellige grupper som vi registrerer opplysninger om:

  1. Kunder i Juvet Bungy AS sin nettbutikk.
  2. Kunder som benytter Vipps som betalingsmåte on site.
  3. Personer som fyller ut egenerklæringsskjeamet før strikkhopp hos Juvet Bungy.  

 

Hva registreres?

For gruppe 1 lagres følgende personopplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, samt vekt på hopper og hvilket produkt kunden har kjøpt.

For gruppe 2 lagres følgende personopplysninger: Navn, telefonnummer og adresse.

For gruppe 3 lagres følgende personopplysninger: Navn, adresse, vekt, aldersgruppe og nasjonalitet.

 

Behandlingsansvarlig og databehandler

Juvet Bungy er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger.

 

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene kunden selv har oppgitt i forbindelse med salg av produkter i Juvet Bungy sin nettbutikk, eller ved å benytte Juvet Bungy sine tjenester.

 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

 

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år. Dette i henhold til lovens krav. Det samme gjelder egenerklæringsskjemaet, dersom dette er utfylt.

 

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk adgangskontroll, passord beskyttet tilgang til data, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting av feil og krav om sletting kan sendes skriftlig til en av følgende adresser:

post@ juvetbungy.no eller Juvet Bungy, Kreklingstien 8 – 4715 Øvrebø.

 

Det kan klages til Datatilsynet på behandling som man mener er i strid med reglene.

Translate »